JTIE - Journal of Technology and Information Education

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecký časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technického vzdělávání, výuky informatiky a příbuzných disciplín (koncept STEM).

Časopis vychází dvakrát ročně. Rukopisy prochází přísným recenzním řízením (Double-Blind Peer Review). Přístup na jednotlivé publikované články je zdarma (Open Access Journal).Výzva pro nové recenzenty: redakce hledá nové recenzenty rukopisů. Pokud máte zájem, registrujte se prostřednictvím informačního systému JTIE (manuál recenzenta ke stažení). Děkujeme za spolupráci. Redakce JTIE
ProQuest
Google Scholar
ERIH PLUS
WorldCat