Úvodní stránka   O časopisu     Redakční rada      Pro autory     Oponenti     Kontakt      English

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2009 - Ročník 1

-------------------

- Číslo 1

- Číslo 2

- Číslo 3

 

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2010 - Ročník 2

-------------------

- Číslo 1

- Číslo 2

- Číslo 3

 

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2011 - Ročník 3

-------------------

- Číslo 1

- Číslo 2

- Číslo 3

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2012 - Ročník 4

-------------------

- Číslo 1

- Číslo 2

- Číslo 3

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2013 - Ročník 5

-------------------

- Číslo 1

- Číslo 2

- Číslo 3

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2014 - Ročník 6

-------------------

- Číslo 1

- Číslo 2

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra. 2015 - Ročník 7

-------------------

- Číslo 1

 

 

Olympiáda techniky Plzeň

 

 

Časopis JTIE je na Facebooku

 

JTIE - Journal of Technology and Information Education

Technology education, information education, technická výchova, informační výchova, elektrotechnická stavebnice, počítač, ICT, computer, informatics education, technical education, computer in education, journal, časopis, výzkum, research, výukový program, výukový software, didkatická hra.
 

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín. Časopis vychází dvakrát ročně.

 

Časopis je zařazen v databázi ERIH (databáze uznávaná dle Metodiky pro hodnocení VaV) a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platném pro rok 2015 (splňuje podmínky Národního referenčního rámce excelence).

 

ERIH

 

Časopis je evidován Ministerstvem kultury České republiky
pod číslem E 18729.

 

Vybrané články jsou indexovány v databázích ProQuest,

 

 

Google Scholar a Scirus.

 

         

 

Časopis je evidován v mezinárodním katalogu WorldCat.

 

Články publikované v časopise JTIE je možné vyhledávat
přes Scientific WebPlus.

 

Časopis je archivován Národní knihovnou ČR.

ISSN 1803-537X (print)         ISSN 1803-6805 (on-line)

TOPlist